Η Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής είναι ο επίσημος επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας των Ελλήνων Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών. H ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει τις συνήθεις και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις, που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, στις γνάθους και στο πρόσωπο, καθώς και στις επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες και νέα της εταιρείας μας, καθώς και λεπτομέρειες για τις επιστημονικές εξελίξεις στην ειδικότητα μας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χρήσιμα τόσο για τους ειδικούς όσο και για το κοινό.

Ολομέλεια ΚεΣΥ 29/09/2017