Την Κυριακή 4/2/2024 έγινε η συγκρότηση ΔΣ της εταιρείας μας μετά απο συνεδρίαση των συμβούλων που εξελέγησαν. Το νέο ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ:

Πρόεδρος: Παραρά Ε.

Γενικός Γραμματέας: Παπακώστα Β.

Ταμίας: Παπαδιόχος Ι.

Αντιπρόεδρος Α’ : Μελακόπουλος Ι.

Αντιπρόεδρος Β’ : Παπαδάκης Δ.

Ειδικός Γραμματέας: Τάτσης Δ.

Γραμματέας επαγγελματικών θεμάτων: Κυργιδης Α

Μέλη: Μυλωνάς Α. Χρονάς Η.