Εκλογές

Γενική Συνέλευση

Το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση (Εκλογοαπολογιστική) των Μελών της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 του Καταστατικού. Οι σχετικές προσκλήσεις έχουν σταλεί μέσω email. Αν δεν λάβατε πρόσκληση, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Γενικό Γραμματέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Δικαίωμα εκλογής έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, με εξαίρεση τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία θα οριστούν από τη συνέλευση.

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι και την 19η Ιανουαρίου 2024, έχοντας τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία κατά την ημερομηνία υποβολής.

Η τελική λίστα των υποψηφίων και τα ονόματα των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής θα αναρτηθούν στη σελίδα των εκλογών.

Εκλέγονται εννέα (9) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία (3) μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2024.

Ηλεκτρονική Ψηφοφορία

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου.

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και γίνεται μέσω του συστήματος “Ζευς” (https://zeus.grnet.gr).

Η κάλπη θα ανοίξει την Τρίτη 30-01-2024 στις 9:00 το πρωί και θα κλείσει την Τετάρτη 31-01-2024 στις 21:00 το βράδυ.

Κατά την έναρξη της ψηφοφορίας όλα τα μέλη με δικαίωμα ψήφου θα λάβουν από το σύστημα ένα email με έναν προσωπικό σύνδεσμο.

Προσοχή: Μην κοινοποιήσετε αυτό το email σε τρίτους.

Ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο θα συνδεθείτε στη σελίδα της ψηφοφορίας, η οποία περιέχει οδηγίες βήμα-βήμα για τη διαδικασία της ψήφου.

Ο μέγιστος αριθμός επιλογών στο ψηφοδέλτιο είναι τέσσερις (4) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία ψήφου θα σας δοθεί η δυνατότητα να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το αποδεικτικό ψήφου.

Έχετε τη δυνατότητα να επαναλάβετε τη διαδικασία (να αλλάξετε την ψήφο σας) μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή θα ξεκλειδώσει ηλεκτρονικά την κάλπη και θα ακολουθήσει αυτόματη καταμέτρηση των ψήφων. Η διαδικασία γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο της ψήφου, ενώ το σύνολο των δεδομένων παραμένουν αποθηκευμένα στο σύστημα “Ζευς”, ώστε να μπορούν να επανεξεταστούν αν προκύψει ανάγκη.

Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στην Εφορευτική Επιτροπή, μαζί με τα αποδεικτικά ορθής διεξαγωγής. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στη σελίδα των εκλογών.

Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός μίας εβδομάδας από την εκλογή του μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με απλή πλειοψηφία και μετά από μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους Α΄ και Β΄, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Γραμματέα Επαγγελματικών θεμάτων, Ταμία και δύο Συμβούλους.

Υποψήφιοι

 • Κόμης Κωνσταντίνος
 • Κυργίδης Αθανάσιος
 • Μελακόπουλος Ιωάννης
 • Μυλωνάς Αναστάσιος
 • Παπαδάκης Δημήτριος
 • Παπαδιόχος Ιωάννης
 • Παπακώστα Βερόνικα
 • Παραρά Ελένη
 • Τάτσης Δημήτριος
 • Τσέλκας Ορέστης
 • Χρονάς Ηλίας

Αποτελέσματα

Η εκλογική διαδικασία  για την ανάδειξη ΔΣ και Εξελεκτικής Επιτροπής της ΕΕΣΓΠΧ ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Τα αποτελέσματα εκδόθηκαν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Zeus και κοινοποιήθηκαν στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αφού επιβεβαίωσε το αδιάβλητο της διαδικασίας για ακόμη μια φορά τα ανακοινώνει στο σώμα.

Από 96 εγγεγραμμένους στον εκλογικό κατάλογο ψήφισαν 93 και υπήρξαν 0 λευκά.

Διοικητικό Συμβούλιο 93
Παραρά Ελένη45
Παπακώστα Βερόνικα38
Κυργίδης Αθανάσιος37
Μελακόπουλος Ιωάννης34
Μυλωνάς Αναστάσιος33
Παπαδάκης Δημήτριος29
Χρονάς Ηλίας29
Τάτσης Δημήτριος28
Παπαδιόχος Ιωάννης24
Τσέλκας Ορέστης16
Κόμης Κωνσταντίνος7
Εξελεγκτική Επιτροπή 90
Κουρσούμη Ροδόπη60
Σουρμελής Αχιλλέας54
Μαντέβας Αντώνιος52

Η εφορευτική επιτροπή

Κ. Χούπης

Κ. Παπαδημητρίου

Ε. Καλφαρέτζος