Προκήρυξη Αρχαιρεσιών

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017 θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική κάλπη, μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ επί της από μακρόν πρότασης του Προέδρου, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της πλειοψηφίας των μελών μας.

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί με τη χρήση του λογισμικού “Ζευς” (https://zeus.grnet.gr) το οποίο διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας, χρησιμοποιείται στις εκλογικές διαδικασίες του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ (Πρυτανικές Εκλογές) και θεωρούμε ότι παρέχει τον απαιτούμενο βαθμό αξιοπιστίας και διασφάλισης του απορρήτου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα “Ζευς” εδώ. Λεπτομερείς οδηγίες για την ψηφοφορία αλλά και όλες οι πληροφορίες για την εκλογική διαδικασία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα των εκλογών (https://www.haoms.org/elections).

Υπενθυμίζεται ότι εκλέγονται εννέα (9) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία (3) μέλη για την Ελεγκτική Επιτροπή (άρθρα 8 & 16 του καταστατικού).

Δικαίωμα εκλογής έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, με εξαίρεση τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία θα οριστούν έγκαιρα.

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν email στη διεύθυνση elections@haoms.org από σήμερα μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2017, έχοντας τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία κατά την ημερομηνία υποβολής. Οι υποψήφιοι μπορούν προαιρετικά να επισυνάψουν μια φωτογραφία τους και ένα κείμενο (μέχρι 500 λέξεις) το οποίο θα περιλαμβάνει ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και τις θέσεις τους. Η τελική λίστα των υποψηφίων, τα σχετικά κείμενα και τα ονόματα των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα των εκλογών.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία (άρθρο 5 του καταστατικού) το αργότερο μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2017. Ο εκλογικός κατάλογος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των εκλογών.

Η Γενική Συνέλευση θα ξεκινήσει στις 3:00μμ της 25ης Νοεμβρίου 2017 στο Μανδαλίδειο Μέγαρο της Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 6:00μμ. Τα μέλη που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία αλλά δεν μπορούν να παρευρίσκονται θα έχουν τη δυνατότητα-υποχρέωση να παρακολουθήσουν τη συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 12:00μμ (μεσημέρι) της 26ης Νοεμβρίου 2017. Ο μέγιστος αριθμός επιλογών είναι τέσσερις (4) για το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 13 του καταστατικού) και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Κατά την έναρξη της ψηφοφορίας όλα τα μέλη με δικαίωμα ψήφου θα λάβουν από το σύστημα ένα email με τις σχετικές οδηγίες. Για τη διευκόλυνση των μελών, στο χώρο της συνέλευσης θα υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ τα μέλη που συμμετέχουν εξ’ αποστάσεως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή τους ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή τους επιτρέπει να λάβουν τα email τους και να επισκεφτούν τις αντίστοιχες ιστοσελίδες (πχ κινητό, tablet).

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή θα ξεκλειδώσει την κάλπη και θα ακολουθήσει αυτόματη καταμέτρηση των ψήφων. Η διαδικασία γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο της ψήφου, ενώ το σύνολο των δεδομένων παραμένουν αποθηκευμένα στο σύστημα “Ζευς”, ώστε να μπορούν να επανεξεταστούν αν προκύψει ανάγκη.

Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, τα αποτελέσματα κοινοποιούνται άμεσα στην Εφορευτική Επιτροπή, μαζί με τα αποδεικτικά ορθής διεξαγωγής. Με την έγκριση της επιτροπής τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα των εκλογών.

Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα εντός μιας εβδομάδας από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και θα εκλέξει νέο Πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους (Α’ και Β’), Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Γραμματέα Επαγγελματικών Θεμάτων, Ταμία και δύο συμβούλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος
Καθηγητής Λάμπρος Ζουλούμης

Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου