Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕΣΓΠΧ

Την Κυριακή 4/2/2024 έγινε η συγκρότηση ΔΣ της εταιρείας μας μετά απο συνεδρίαση των συμβούλων που εξελέγησαν. Το νέο ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ: Πρόεδρος: Παραρά Ε. Γενικός Γραμματέας: Παπακώστα Β. Ταμίας: Παπαδιόχος Ι. Αντιπρόεδρος Α’ : Μελακόπουλος Ι. Αντιπρόεδρος Β’ :...