Προκήρυξη θέσεων Ιατρικών Λειτουργών για τον ΟΚΥπΥ – Θέση ΣΓΠΧ στο Γ.Ν. Λευκωσίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός της Κύπρου, καθώς και ο μεγαλύτερος πάροχος υγείας της χώρας. Με συνολικά 9 νοσηλευτήρια, 38 κέντρα...

Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕΣΓΠΧ

Την Κυριακή 4/2/2024 έγινε η συγκρότηση ΔΣ της εταιρείας μας μετά απο συνεδρίαση των συμβούλων που εξελέγησαν. Το νέο ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ: Πρόεδρος: Παραρά Ε. Γενικός Γραμματέας: Παπακώστα Β. Ταμίας: Παπαδιόχος Ι. Αντιπρόεδρος Α’ : Μελακόπουλος Ι. Αντιπρόεδρος Β’ :...