Η εκλογική διαδικασία  για την ανάδειξη ΔΣ και Εξελεκτικής Επιτροπής της ΕΕΣΓΠΧ ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Τα αποτελέσματα εκδόθηκαν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Zeus και κοινοποιήθηκαν στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αφού επιβεβαίωσε το αδιάβλητο της διαδικασίας για ακόμη μια φορά τα ανακοινώνει στο σώμα.

Από 96 εγγεγραμμένους στον εκλογικό κατάλογο ψήφισαν 93 και υπήρξαν 0 λευκά.

Διοικητικό Συμβούλιο 93
Παραρά Ελένη45
Παπακώστα Βερόνικα38
Κυργίδης Αθανάσιος37
Μελακόπουλος Ιωάννης34
Μυλωνάς Αναστάσιος33
Παπαδάκης Δημήτριος29
Χρονάς Ηλίας29
Τάτσης Δημήτριος28
Παπαδιόχος Ιωάννης24
Τσέλκας Ορέστης16
Κόμης Κωνσταντίνος7
Εξελεγκτική Επιτροπή 90
Κουρσούμη Ροδόπη60
Σουρμελής Αχιλλέας54
Μαντέβας Αντώνιος52

Η εφορευτική επιτροπή

Κ. Χούπης

Κ. Παπαδημητρίου

Ε. Καλφαρέτζος