Αξιότιμα Μέλη της ΕΕΣΓΠΧ,

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του Καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, καλείστε σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκθεση Δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου (02/2021-01/2024)

2. Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου (02/2021-01/2024)

3. Παρουσίαση υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή

4. Ενημέρωση για τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Η πρώτη σύγκληση ορίζεται για την Τρίτη 16/01/2024 και ώρα 20:00 στο ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens City Center. Επειδή κατά κανόνα δεν επιτυγχάνεται απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, ορίζεται δεύτερη σύγκληση (την οποία μπορείτε να θεωρήσετε οριστική) το Σάββατο 27/01/2024 και ώρα 20:00 στο ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens City Center, στα πλαίσια του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΕΣΓΠΧ (επισυνάπτεται ενημερωτικό έντυπο).

Παρότι η συμμετοχή στο συνέδριο δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, ελπίζουμε όλα τα μέλη να παρευρεθούν στη σημαντική αυτή εκδήλωση.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την Κυριακή 28/01/2024.

Πληροφορίες για τη διαδικασία θα αναρτηθούν στη σελίδα https://www.haoms.org/elections.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους προς την ΕΕΣΓΠΧ μέχρι και 27/01/2024.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται μέσω email στη διεύθυνση [email protected] μέχρι και 19/01/2024. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους προς την ΕΕΣΓΠΧ κατά τη στιγμή της δήλωσης υποψηφιότητας.

Όλες οι πληρωμές γίνονται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΕΕΣΓΠΧ (οδηγίες σύνδεσης στη σελίδα https://www.haoms.org/services).