30.11.2014

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΣΓΠΧ

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2014

Σας ανακοινώνουμε ότι, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της 29.11.2014 το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

Πρόεδρος: Ιωάννης Ιατρού

Α' Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Ζουλούμης

Β' Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μυλωνάς

Γεν. Γραμματέας: Λάμπρος Γκουτζάνης

Ειδ. Γραμματέας: Φώτιος Τζέρμπος

Γραμμ. Επαγγελματικών Θεμάτων: Δημήτριος Παπαδάκης

Ταμίας: Κωνσταντίνος Μουρούζης

Μέλη-Σύμβουλοι: Γεώργιος Ράλλης

Πάνος Χριστόπουλος

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Ορέστης Μωρέσης

Βοηθός Σύνταξης: Χρήστος Κρασαδάκης, DMD, MD, OMFS 

© 2020 Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής