Το Σάββατο 4/3/2023 πραγματοποιήθηκε η 1η Ετήσια συνάντηση για την Ιατρική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, με θέμα «Από τις Ιατρικές Σχολές στα πρώτα χρόνια της ειδικότητας», η οποία διοργανώθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών στο Αμφιθέατρο Φυσιολογίας “Γ. Κοτζιάς” της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Δρ Δρ Αναστάσιος Ι. Μυλωνάς συμμετείχε ως προσκεκλημένος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών προκειμένου να τοποθετηθεί και απαντήσει, όπως και οι υπόλοιποι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι του ΔΣ των Επιστημονικών Εταιρειών Ειδικότητας και Εξειδικεύσεων της χώρας μας, στα παρακάτω θέματα:

1) Η οργάνωση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων κατά τα πρώτα χρόνια της ειδικότητας. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα γι’ αυτό σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο;

2) Η επάρκεια της προπτυχιακής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για τις απαιτήσεις της εργασίας ενός ειδικευόμενου.

3) Η εκπαίδευση σε θέματα Δημόσιας Υγείας που αφορούν την κάθε ειδικότητα.

Η συνάντηση υπήρξε πολύ παραγωγική, παρουσία και του Προέδρου του ΚΕΣΥ Καθ. Δημητρίου Μπούμπα, όπου αναπτύχθηκαν οι θέσεις της κάθε Ιατρικής Ειδικότητας και Εξειδίκευσης, σε μία προσπάθεια διεξοδικής συζήτησης, εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων, καθώς επίσης και διατύπωσης προτάσεων για την διαμόρφωση κειμένου θέσεων.

Η Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ήταν εκεί, δίνοντας το στίγμα και παρουσιάζοντας το προφίλ της Ειδικότητάς μας μπροστά σε ένα τόσο σημαντικό κοινό, συμμετέχοντας καθοριστικά στην διαμόρφωση της ιατρικής εκπαιδευτικής πολιτικής.