Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η Ημερίδα με θέμα: «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» που διοργανώνει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Μελέτης και Αντιμετώπισης Γενετικών & Κακοήθων Νοσημάτων της παιδικής ηλικίας, θα διεξαχθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2022  στο Αττικό Νοσοκομείο, Αττικό Κτήριο Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Α.Κ.Ι.Σ.Α.), στο Αμφιθέατρο «Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ».

Η Ημερίδα «Καρκίνος του Στόματος» διοργανώνεται με συνεργασία μεταξύ της Κλινικής Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και της Μονάδας Στοματοπροσωπικής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Σκοπός της ημερίδας είναι η διεπιστημονική και στοχευμένη ενημέρωση και επιμόρφωση, τόσο των επαγγελματιών υγείας (Ιατρών, Οδοντιάτρων), όσο και των φοιτητών αναφορικά με κάθε πτυχή της νόσου (Ιστοπαθολογία, Επιδημιολογία, Γενετική/Επιγενετική Έρευνα και ολοκληρωμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις ανά στάδιο και περίπτωση). Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Ε.Κ.Π.Α., της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., της Οδοντιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας-Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας (Ε.Π.Ι.Υ.Μ.Π.Ι.Α.), της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, καθώς και του Υπουργείου Υγείας. Με την παρακολούθηση της ημερίδας θα χορηγηθούν Μόρια (CME-CPD Credits) συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

Με τις θερμότερες ευχές μου.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Γεώργιος Χρούσος
Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας,
Διευθυντής, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας, Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας,
Επικεφαλής, Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής,
Μονάδα Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας στην Ενδοκρινολογία

Και οι Αντιπρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής
Σταύρος Βασιλείου
Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Κλινικής, Διευθυντής Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Χρήστος Γιαπιτζάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Γενετικής, Υπεύθυνος Μονάδας
Στοματοπροσωπικής Γενετικής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας
Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

ΕΓΓΡΑΦΗ

Βασική προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση και υποβολή της ON LINE ΦΟΡΜΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ την οποία θα βρείτε ακολούθως:

Φόρμα Εγγραφής

Πρόγραμμα