Αγαπητοί συνάδελφοι, Μέλη της ΕΕΣΓΠΧ,

Με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση σας πληροφορούμε ότι στις 19-7-2022 ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, το άρθρο 30 του οποίου επαναφέρει τον χαρακτηρισμό της Ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ως Ιατρικής & Οδοντιατρικής. Ο σχετικός Νόμος υπ’ αριθμ. 4958 «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 (Τεύχος Α’)/21-7-2022. Συγκεκριμένα στο άρθρο 30 αναφέρεται: 

H παρ. β.2. του άρθρου 29 του ν. 3209/2003 (Α’ 304), περί της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, τροποποιείται ώστε να καθορίζεται όχι μόνο ως ιατρική αλλά και ως οδοντιατρική ειδικότητα, και διαμορφώνεται ως εξής:

«β.2. Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική καθορίζεται ως ιατρική και οδοντιατρική ειδικότητα που απαιτεί τις γνώσεις της ιατρικής και της οδοντιατρικής επιστήμης».

Μετά από 8 χρόνια νομικής εκκρεμότητας υλοποιείται το πάγιο αίτημα των Μελών μας και θωρακίζονται τα επαγγελματικά μας δικαιώματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Θερμές ευχαριστίες προς τον Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά και άμεσα στο αίτημά μας και υπήρξε αρωγός στην προσπάθεια του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΓΠΧ .