Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε το Ενδιάμεσο Υβριδικό (με φυσική παρουσία και διαδικτυακή παρακολούθηση) Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΕΕΣΓΠΧ), το οποίο αποτέλεσε μία θαρραλέα προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα, σ’ αυτήν την αρχική φάση εξόδου από την δίνη της COVID-19. Χάρη στον μόχθο και τις προσπάθειες του Προέδρου Δρος Αθανασίου Κυργίδη και των Μελών της Οργανωτικής Επιτροπής του HAOMS 2022, κατέστη δυνατή η υλοποίηση των σχεδίων και των προσδοκιών του ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ, για αδιάλειπτη παρουσία της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο επιστημονικό γίγνεσθαι της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Επιστήμης.

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η παρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Θάνου Πλεύρη στην Τελετή Έναρξης της Διημερίδας HAOMS 2O22 την Παρασκευή 3/6/2022, ο οποίος και κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου. Σημειωτέον ότι για πρώτη φορά κήρυξε ο Υπουργός Υγείας την έναρξη των εργασιών Συνεδρίου της ΕΕΣΓΠΧ.

Παράλληλα η συμμετοχή αρκετών καταξιωμένων Διεθνών Ομιλητών στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου, όπως του Προέδρου της European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS) Prof. Julio Acero (διαδικτυακή παρουσία), του Γενικού Γραμματέα της EACMFS Mr. Nicholas Kalavrezos (φυσική παρουσία), αλλά και του Προέδρου του Oro-Maxillo-Facial Section της UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) Mr. Patrick Magennis (φυσική παρουσία), κατέδειξε την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των ξένων ομοτέχνων στους Έλληνες Στοματικούς και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς.

Τέλος στα πλαίσια Ειδικής Συνεδρίας για Θέματα Εκπαίδευσης στην Ιατρική και Οδοντιατρική Ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, το Σάββατο 4/6/2022, ο Πρόεδρος της ΕΕΣΓΠΧ Δρ Δρ Αναστάσιος Ι. Μυλωνάς έδωσε το στίγμα και παρουσίασε τις θέσεις της ΕΕΣΓΠΧ, με την Διάλεξη με θέμα “Ο ρόλος της ΕΕΣΓΠΧ ως θεσμικού εκπροσώπου για την προάσπιση και προώθηση των επιστημονικών και επαγγελματικών συμφερόντων των Ελλήνων ΣΓΠΧ: Καταστατικές αρχές, αλήθειες και γεγονότα”.

Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους Ομιλητές και Συνέδρους που συμμετείχαν στην Επιστημονική αυτή Διημερίδα, καθώς επίσης και σε όλους τους Χορηγούς και την Εταιρεία Διοργάνωσης Συνεδρίων “OMNI PRESS”, για την εμπιστοσύνη και την στήριξή τους στο Ενδιάμεσο Ετήσιο Θεματικό Συνέδριο HAOMS 2022 της ΕΕΣΓΠΧ.

Εικ. 1: Ο Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης κηρύσσοντας την Έναρξη των Εργασιών του HAOMS 2022.
Εικ. 2:Ο Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης (αριστερά), με τον Πρόεδρο της ΕΕΣΓΠΧ Δρα Δρα Αναστάσιο Ι. Μυλωνά (δεξιά).
Εικ. 3:Από αριστερά προς τα δεξιά: ο Δρ Αθανάσιος Κυργίδης (Πρόεδρος ΟΕ HAOMS 2022), ο Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης, ο Δρ Δρ Αναστάσιος Ι. Μυλωνάς (Πρόεδρος ΕΕΣΓΠΧ).