Προκηρύχθηκε θέση Επιμελητή ΣΓΠΧ στο Γ.Ν. Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο που ακολουθεί.