Το 30 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής διεξήχθη στις 22-24 Ιανουαρίου 2021. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας που το συνέδριο της έλαβε χώρα με απομακρυσμένη συμμετοχή, λόγω της αναγκαίας προσαρμογής στα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας. Η διοργάνωση ενός Πανελληνίου Συνεδρίου με αυτόν τον πρωτόγνωρο τρόπο επιφύλασσε πολλές προκλήσεις και δυσκολίες. Η οργανωτική επιτροπή με γνώμονα την αρτιότητα του επιστημονικού προγράμματος αλλά και την ολοκληρωμένη τεχνική παρουσίαση, εργάστηκε όλο το προηγούμενο έτος με συνεχείς διαδικτυακές συναντήσεις ούτως ώστε να παρασχεθεί στους συμμετέχοντες ένα συνέδριο αντάξιο του επιστημονικού κύρους της ειδικότητάς μας αλλά και της ιστορίας της Εταιρείας μας.

Προσεκλήθησαν 65 ομιλητές υψηλού κύρους, 41 από την Ελλάδα και 24 από το εξωτερικό. Κατεβλήθη ιδιαίτερη προσπάθεια και θεωρώ ότι επετεύχθη ο στόχος της εκπροσώπησης όλων των πεδίων άσκησης της ειδικότητας στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα διακεκριμένοι ομιλητές από το εξωτερικό ενημέρωσαν για τις νέες τάσεις και επιτεύγματα σε ιδρύματα πέραν των συνόρων. Οι εγγραφές ξεπέρασαν τις 400 με ιδιαίτερα ελπιδοφόρο το γεγονός της αυξημένης συμμετοχής φοιτητών και ειδικευομένων. Το επιστημονικό πρόγραμμα περιελάμβανε 55 ώρες διαλέξεων που κάλυψαν εκτενή θεματολογία από το συνολικό φάσμα της ειδικότητας μας. Ταυτόχρονα υπεβλήθησαν 70 posters, ενώ την όλη εκδήλωση υποστήριξαν 17 χορηγοί. Ο οικονομικός απολογισμός του συνεδρίου ήταν ιδιαίτερα θετικός, με έσοδα για την Εταιρεία τριπλάσια των εξόδων.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή, τους ομιλητές και όλους τους συναδέλφους για την συμμετοχή τους στην κορυφαία επιστημονική εκδήλωση της ΕΕΣΓΠΧ και να ευχηθώ οι όροι και συνθήκες διεξαγωγής των μελλοντικών συνεδρίων να επιτρέπουν και την ανθρώπινη επαφή, η έλλειψη της οποίας δεν αναπληρώνεται, όσο επιτυχημένη και αν είναι μια διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Σταύρος Τομπρής MD, PhD, DDS