Σας ενημερώνουμε ότι μετά την παραίτηση του κ. Κανούτου από τη θέση του Ταμία, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΓΠΧ, στη συνεδρίαση της 30.03.2021, ανασυγκροτήθηκε με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Αναστάσιος Μυλωνάς
Α’ Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Ζουλούμης
Β’ Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Γκουτζάνης
Γενικός Γραμματέας: Ηλίας Χρονάς
Ειδικός Γραμματέας: Ελένη Παραρά
Γραμματέας Επαγγελματικών Θεμάτων: Ιωάννης Παπαδιόχος
Ταμίας: Γρηγόριος Βενέτης
Μέλη: Αθανάσιος Κυργίδης, Δημήτριος Κανούτος


Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Μυλωνάς

Ο Γενικός Γραμματέας
Ηλίας Χρονάς