Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκαν νέες θέσεις επιμελητών Ε.Σ.Υ. που περιλαμβάνουν:

  • 1 θέση Επιμελητή Β΄ στο Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
  • 1 θέση Επιμελητή Β΄ στο Γ.Ν. Τρίπολης