Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με μεγάλη χαρά, βαθειά συγκίνηση και αισθήματα ιδιαίτερης τιμής και ευθύνης, αναλαμβάνω τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΕΕΣΓΠΧ). Η έκφραση εμπιστοσύνης και εκτίμησης προς το πρόσωπό μου, από την συντριπτική πλειοψηφία των εκλεγμένων Μελών του νέου ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ, αποτελεί καθοριστική αναγνώριση της όποιας προσφοράς μου στα κοινά της Ειδικότητάς μας τόσο από νέους όσο και από παλαιούς συναδέλφους, συνιστώντας παράλληλα ηθική δέσμευση συνέχισης της προσπάθειας για ευόδωση των στόχων περαιτέρω ανάδειξης, προβολής και καταξίωσης της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Εξάλλου η ομόφωνη εκλογή όλων των προταθέντων Μελών, για την πλήρωση όλων των θέσεων του ΔΣ, αποτελεί μία εύγλωττη απόδειξη του εποικοδομητικού πνεύματος ενότητας και συνεργασίας που διακατέχει το νέο ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ, έτσι ώστε όλοι μας να υπηρετήσουμε δημιουργικά και αποτελεσματικά, επ’ ωφελεία των στόχων και συμφερόντων, επιστημονικών αλλά και επαγγελματικών, όλων των μελών της ΕΕΣΓΠΧ.

Η ενότητα, η ειλικρίνεια, η σεμνότητα, η εξωστρέφεια, η σύνθεση απόψεων, αλλά και η αποτελεσματικότητα, αποτελούν τις παραμέτρους της προσωπικής μου δέσμευσης, αλλά και όλων των μελών του νέου ΔΣ, έτσι ώστε η τελική αποτίμηση της συλλογικής μας προσπάθειας να είναι θετική, προτάσσοντας πάντοτε και διασφαλίζοντας τις επιστημονικές και επαγγελματικές επιδιώξεις της κοινότητας των Ελλήνων Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών. Έχοντας πετύχει πολλά μέχρι τώρα ως Ειδικότητα, αλλά και στοχεύοντας σε περαιτέρω εμβάθυνση της κοινωνικής και επιστημονικής μας προβολής, διασφαλίζοντας την ταυτοπροσωπία μας, με την διττή ιατρική και οδοντιατρική μας φυσιογνωμία και ιδιότητα, χωρίς να απεμπολούμε τίποτα από το ευρύ γνωστικό μας αντικείμενο, αλλά και στοχεύοντας σε συνεχή πρόοδο και εξέλιξη, ευελπιστώ ότι στην προσπάθειά μας, ως νέο ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ, θα έχουμε συμπαραστάτες όλους τους συναδέλφους, για την προαγωγή και καταξίωση της μοναδικής Ειδικότητάς μας.

Με τιμή και θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Δρ Δρ Αναστάσιος Ι. Μυλωνάς, DMD, PhD, PhD, MD
Πρόεδρος ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Ιστορικός της Ιατρικής