Σας ενημερώνουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 02/02/2021 με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Αναστάσιος Μυλωνάς
Α’ Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Ζουλούμης
Β’ Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Γκουτζάνης
Γενικός Γραμματέας: Ηλίας Χρονάς
Ειδικός Γραμματέας: Ελένη Παραρά
Γραμματέας Επαγγελματικών Θεμάτων: Γρηγόριος Βενέτης
Ταμίας: Δημήτριος Κανούτος
Μέλη: Αθανάσιος Κυργίδης, Ιωάννης Παπαδιόχος


Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Μυλωνάς

Ο Γενικός Γραμματέας
Ηλίας Χρονάς