Σας ενημερώνουμε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιανουαρίου 2021 έχει ως εξής:

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο
Παραρά Ελένη40
Χρονάς Ηλίας32
Γκουτζάνης Λάμπρος31
Βενέτης Γρηγόριος30
Ζουλούμης Λάμπρος27
Μυλωνάς Αναστάσιος24
Παπαδιόχος Ιωάννης22
Κυργίδης Αθανάσιος18
Κανούτος Δημήτριος9
Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Αετόπουλος Ιωάννης65
Κονσολάκη Ελίνα65
Τηλαβερίδης Ιωάννης65