Υποψήφιοι για τις εκλογές της 24ης Ιανουαρίου 2021 είναι οι παρακάτω συνάδελφοι:

  • Βενέτης Γρηγόριος
  • Γκουτζάνης Λάμπρος
  • Ζουλούμης Λάμπρος
  • Κανούτος Δημήτριος
  • Κυργίδης Αθανάσιος
  • Μυλωνάς Αναστάσιος
  • Παπαδιόχος Ιωάννης
  • Παραρά Ελένη
  • Χρονάς Ηλίας