Εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών το νέο μας καταστατικό. Είναι σε ισχύ από τις 2.7.2020 και έχει αναρτηθεί στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας μας.

Γ. Ράλλης