Το ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, ομόφωνα αποφάσισε για το έτος 2020 τη χορήγηση των παρακάτω υποτροφιών:

α) 300€ για συμμετοχή στο συνέδριο της EACMFS στα δόκιμα μέλη κ.κ. Τάτση Δημήτριο και Μπουραζάνη Μαλαματένια

β)  1000€ για παρακολούθηση πρακτικού σεμιναρίου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό  στα δόκιμα μέλη κ.κ. Τουρσουνίδη Ιορδάνη και Καρδαρά – Μπέλλου Μυρτώ

Το ΔΣ συγχαίρει τους υποτρόφους.