4/10/2019

Κώστας Αντωνιάδης- Καθηγητής, Διευθυντής Κλινικής, Μέλη ΔΕΠ

Εναρξη του Εκπαιδευτικού προγράμματος-Συζήτηση

11/10/2019

Σπύρος Γουγούσης, Επιμελητής Α ΕΣΥ, Ωτορινολαρυγγολόγος

Τραχειοστομία

18/10/2019

Γιώργος Παπαδόπουλος, Γναθοπροσωπικός Προσθετικός

Αποκατάσταση ελλειμμάτων στη ΣΓΠ περιοχή

25/10/2019

Διατμηματικό

1/11/2019

Θανάσης Πουλόπουλος, Καθηγητής Στοματολογίας

Ανεπιθύμητες δράσεις φαρμάκων στο βλεννογόνο του στόματος

8/11/2019

Μόσχος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Ορθοδοντικής

Η συνεργασία  της Ορθοδοντικής και της ΣΓΠ Χειρουργικής στην αντιμετώπιση ασθενών με σκελετικά προβλήματα

15/11/2019

Αναστάσιος Μυλωνάς, Στοματικός Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Ελάχιστα επεμβατική Χειρουργικήτης ΚΓΔ:μια απλή εναλλακτική λύση ή η ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση;

22/11/2019

Νίκος Κεχαγιάς  , Στοματικός Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Σχιστίες

29/11/2019

Δέσποινα Μαλλουρή, Επιμελήτρια ΕΣΥ, Αιματολόγος

Οξεία και Χρόνια νόσος του μοσχεύματος κατά του ξενιστή

6/12/2019

Ελένη Κοράκη, Διευθύντρια ΕΣΥ, Αναισθησιολόγος

Περιεγχειρητική χορήγηση αντιθρομβωτικής αγωγής

13/12/2019

Λάμπρος Καμπάς-Ροζαλία Βαλερή, Κυτταρολόγοι

Ο ρόλος του κυτταρολόγου στη διερεύνηση των  όγκων της ΣΓΠ περιοχής

​​

20/12/2019

Διατμηματικό

10/1/2020

Χρύσα Στάχταρη, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, Αναισθησιολόγος

Προεγχειρητική νηστεία

17/1/2020

Ευθύμιος Κυροδήμος

Επίκουρος Καθηγητής, Ωτορινολαρυγγολόγος

Καρκίνος στοματοφάρυγγα

24/1/2020

Αθηνά Λαβρεντίεβα

Διευθύντρια, Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος

Σηπτικός ασθενής στην Εντατική

31/1/2020

Σταμάτης Αγγελόπουλος, Καθηγητής, Χειρουργός

Καρκίνος θυρεοειδούς