Η Εταιρεία μας προκηρύσσει τρεις υποτροφίες για το 2020 ως εξής:

  1. 3000 € με σκοπό την εκπαίδευση σε κέντρο του εξωτερικού. Υποψήφιοι δικαιούνται να είναι: α. Δόκιμα μέλη στο τελευταίο έτος της ειδικότητας και β. Νέοι Ειδικευμένοι (ως 3 έτη από τη λήψη της ειδικότητητας).
  2. 1000 € με σκοπό τη συμμετοχή σε πρακτικό σεμινάριο του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Υποψήφιοι δικαιούνται να είναι όλα τα δόκιμα μέλη στο ειδικό μέρος της ειδικότητας.
  3. 350 € ανά διετία με σκοπό την κάλυψη των εξόδων εγγραφής στο Συνέδριο της EACMFS. Υποψήφιοι δικαιούνται να είναι: όλα τα δόκιμα μέλη στο ειδικό μέρος της ειδικότητας.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2020 ηλεκτρονικά στο [email protected].

Παρακαλούμε να προσδιορίζετε τον τύπο υποτροφίας για τον οποίο ενδιαφέρεστε και να συναποστέλλετε συνημμένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (τριών το πολύ σελίδων).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο κεφάλαιο “Υποτροφίες” της ιστοσελίδας μας.