Η Πανεπιστημιακή Κλινική του ΓΝΘ “Γ. Παπανικολάου” ορίζεται ως ειδικό κέντρο «Χειρουργικής θεραπείας και αποκατάστασης του καρκίνου της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χώρας», σύμφωνα με το ΦΕΚ 1593/09.05.2019.