Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4138/Β/20.09.2018 η Υπουργική Απόφαση η οποία καθορίζει τη σύσταση και μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθώς και το χρόνο και περιεχόμενο άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, επαναπροσδιορίζεται η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική ως Ιατρική και Οδοντιατρική Ειδικότητα.Ταυτοχρόνως θεσπίζεται Ειδικότητα της Οδοντιατρικής με τον Τίτλο “Οδοντοφατνιακή Χειρουργική”.