Το νέο ΔΣ από τον Ιανουάριο του 2018 και μέχρι σήμερα, με ομόφωνες αποφάσεις του, ενέταξε στα μέλη της Εταιρείας μας τους εξής συναδέλφους:

Τακτικά μέλη: Κωνσταντίνος Κατουμάς, Βασίλειος Μπούσιος.

Δόκιμα μέλη: Ανδρέας Κουρούμαλης, Κωνσταντίνα Τσεκούρα.

Τους καλωσορίζουμε.