Με ομόφωνη απόφασή του (06.07.2018), το ΔΣ ενέταξε στα μέλη της Εταιρείας μας τους εξής συναδέλφους:

Δόκιμο Μέλος : Τάτσης Δημήτριος

‘Εκτακτα Μέλη: Παναγιωτόπουλος Θεόδωρος, Χατζηπέτρος Εμμανουήλ.

Τους καλωσορίζουμε.