Το ΔΣ της Εταιρείας μας κατά τη συνεδρίασή του της 20ης Απριλίου 2018, ομόφωνα αποφάσισε την επιχορήγηση ενός δοκίμου μέλους του, ώστε να συμμετάσχει στο 5ο Πρακτικό Σεμινάριο Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, που πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 7-9.6.2018, υπό την αιγίδα της ΕΕΣΓΠΧ (Υπεύθυνος Σεμιναρίου Καθ. κ. Ν. Παπαδογεωργάκης). Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα €1200. Κατόπιν κληρώσεως μεταξύ των δοκίμων μελών μας, υπότροφος ανεδείχθη ο κ. Σ. Σαρηβαλάσης (με αναπληρωματικό σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής του, τον κ. Β. Κόγια).