Ο Πρόεδρος της ΕΕΣΓΠΧ Καθ. κ. Λ. Ζουλούμης, Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ, για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την θέση των Καθηγητών ΣΓΠΧ των Οδοντιατρικών Σχολών ΕΚΠΑ και ΑΠΘ, αναφορικά με την θεσμοθέτηση νέας οδοντιατρικής χειρουργικής ειδικότητας με την επωνυμία ΧΣ, κοινοποίησε τα κατωτέρω έγγραφα, τα οποία δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς μελών της εταιρείας.

Σχετικά αρχεία:
Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ για ΧΣ
Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ για ΧΣ