Προς τα Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Ενημερωτικό σημείωμα

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Υγείας συγκρότησε ομάδες εργασίας ειδικοτήτων, μετά από την ομόφωνη απόφαση της επιτροπής εκπαίδευσης-μετεκπαίδευσης, για τις προτάσεις εκσυγχρονισμού των ειδικεύσεων. Για την ειδικότητα της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ορίσθηκε επιτροπή με συντονιστή τον καθηγητή Κ. Αντωνιάδη.

Σας γνωρίζουμε την απόφαση:

Συστήνουμε Ομάδα Εργασίας για τη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, και ως μέλη αυτής ορίζονται οι κάτωθι:

 1. ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπλ. Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., με αναπληρωτή το ΒΕΝΕΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, Αναπλ. Καθηγητή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
 2. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., με αναπληρωτή τον ΤΖΕΡΜΠΟ ΦΩΤΙΟ, Αναπλ. Καθηγητή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
 3. ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Συντονιστής Διευθυντής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», με αναπληρωτή τον ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Επιμ. Α΄ Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
 4. ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΕΛΙΝΑ, Συντονίστρια Διευθύντρια Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Χειρουργική Κλινική Π.Α.Γ.Ν.Η., με αναπληρώτρια την ΚΟΥΡΣΟΥΜΗ ΡΟΔΟΠΗ, Επιμ. Α΄ Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Χειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας.
 5. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ., με αναπληρωτή το ΖΟΥΛΟΥΜΗ ΛΑΜΠΡΟ, Καθηγητή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ.
 6. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διευθυντής ΕΣΥ Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γ.Ν. Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», με αναπληρωτή το ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Διευθυντή ΕΣΥ Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Γ.Ν. Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».
 7. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Αναπλ. Διευθυντής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Χειρουργική Κλινική «METROPOLITAN», με αναπληρωτή το ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Στρατιωτικό Ιατρό Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Χειρουργό.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των μελών της εταιρείας με πρωτοβουλία του συντονιστή κου Αντωνιάδη, σας κοινοποιούμε τις ιατρικές πράξεις των ειδικευομένων όπως έχουν κατατεθεί στο ΚΕΣΥ για νομοθετική ρύθμιση (Curriculum : Συνολικός Αριθμός / Είδος επεμβάσεων που έχει εκτελέσει στη Στοματική Γναθοπροσωπική Χειρουργική και για τα 4 έτη εκπαίδευσης).

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ:
 • Χειρουργική Στόματος και Εμφυτευματολογία (αριθμ. επεμβάσεων 250): Χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων και ημιεγκλείστων δοντιών, εκτομή μικρών κύστεων των γνάθων, ακρορριζεκτομή, εκτομή καλοήθων όγκων, ενδοστοματική λήψη βιοψίας. Τοποθέτηση Ενδοστοματικών εμφυτευμάτων, τοποθέτηση Εξωστοματικών εμφυτευμάτων. Προπροσθετική χειρουργική μαλακών μορίων, προπροσθετική χειρουργική οστικών δομών, ανύψωση εδάφους ιγμορείου.
 • Τραχηλοπροσωπικές Λοιμώξεις και Λοιμώξεις Ιγμορείων άντρων (αριθμ. επεμβάσεων 80): Οδοντογενείς και μη οδοντογενείς τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις (σχάση πυωδών συλλογών με ενδοστοματική και εξωστοματική προσπέλαση), οδοντογενής ιγμορίτιδα (πλαστική ιγμορείου), σιελαδενίτιδες (ενδοστοματική αφαίρεση σιελολίθων), οστεομυελίτιδες (οδοντογενούς ή μη αιτιολογίας).
 • Στοματο Γναθοπροσωπικό Τραύμα (αριθμ. επεμβάσεων 80): Οδοντοφατνιακές κακώσεις, κατάγματα σώματος κάτω γνάθου και υποκονδυλικά. Κατάγματα άνω γνάθου σε επίπεδο Le Fort I,II και III, κατάγματα ρινοηθμοειδικά, κατάγματα ζυγωματικού συμπλέγματος, κατάγματα μετωπιαίων κόλπων και ολοπροσωπικά κατάγματα.
 • Αποκατάσταση Συγγενών Ανωμαλιών και Αισθητική Χειρουργική Προσώπου (αριθμ. επεμβάσεων 10): Σύγκλειση σχιστιών και υπερώας (σκληρής, μαλθακής, φαρυγγοπλαστική), αγγειακές δυσπλασίες κεφαλής τραχήλου, χειρουργική κρανιοπροσωπικών δυσπλασιών.
 • Επεμβάσεις ορθογναθικής χειρουργικής (αριθμ. επεμβάσεων 10): Γναθοπροσωπικές δυσαναλογίες και ασυμμετρίες: Οβελιαία οστεοτομία κάτω γνάθου, οστεοτομία άνω γνάθου τύπου Le Fort, αμφιγναθική οστεοτομία, τμηματική οστεοτομία, γενειοπλαστική.
 • Όγκοι Στοματικής Γναθοπροσωπικής Περιοχής και Σιαλογόνων Αδένων (αριθμ. επεμβάσεων 50): Χειρουργική αφαίρεση μεγάλων καλοήθων και κακόηθων νεοπλασματικών βλαβών και κύστεων, μαλακών και σκληρών ιστών, λεμφαδενικός καθαρισμός (εκλεκτικός ή ριζικός), παρωτιδεκτομή, εκτομή υπογνάθιου σιελογόνου αδένα. Χειρουργική αφαίρεση μεγάλων κύστεων και νεοπλασματικών βλαβών του τραχήλου (κύστη θυρεογλωσσικού πόρου, κυστικό ύγρωμα κ.λ.π.). Βιοψία τραχηλικών λεμφαδένων.
 • Διαχείριση Κρανιοπροσωπικού Πόνου και Παθήσεων ΚΓΔ (αριθμ. επεμβάσεων 15): Μετατόπιση γενειακού νεύρου, νευρεκτομή (2ου ή 3ου κλάδου του τριδύμου), ανοικτή έγχυση ουσιών (2ου ή 3ου κλάδου του τριδύμου), θεραπεία δυσλειτουργίας ΚΓΔ (συντηρητική, μικρής παρέμβασης και ανοιχτής επέμβασης, επαναφορά διάρθριου δίσκου και αρθροπλαστική).
 • Επανορθωτική Χειρουργική και Μικροαγγειακή Χειρουργική (αριθμ. επεμβάσεων 5) : Επεμβάσεις διατατικής οστογένεσης των γνάθων. Αποκατάσταση γναθοπροσωπικών ελλειμάτων με ελεύθερα αγγειούμενα μοσχεύματα.
 • Συντηρητικές Επεμβατικές Τεχνικές και Νέες Τεχνολογίες (αριθμ. επεμβάσεων 10) :Καθετηριασμός πόρων των μειζόνων σιελογόνων αδένων, ενδοσκόπιση ιγμορείου και ΚΓΔ, ενδοαρθρική και ενδομυϊκή έγχυση ουσιών. Κοσμητική χειρουργική, χειρουργική με Laser, πιεζοχειρουργική, καθοδηγούμενη ρομποτική χειρουργική.

Συνάδελφοι είναι η πρώτη φορά που μας δίνεται η δυνατότητα να διαμορφώσουμε τις υπάρχουσες συνθήκες, σε καλύτερες βάσεις την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών κέντρων και την δημιουργία νέων θέσεων στα νοσοκομεία της χώρας έτσι ώστε η ειδικότητα να αναπτυχθεί όπως της αξίζει. Η προσπάθεια είναι ομαδική και ελπίζω ότι όλοι αγωνιζόμαστε στην ίδια κατεύθυνση και με τον ίδιο προσανατολισμό.

Επίσης ένας άλλος σημαντικό στόχος είναι η ειδίκευση των ειδικευομένων της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής να καλύπτει όλο το φάσμα των ιατρικών αυτών πράξεων ώστε στο τέλος του εκπαιδευτικού τους προγράμματος να έχουν την ικανότητα, τη δεξιότητα και την επάρκεια για την αυτόνομη και ασφαλή άσκηση της ειδικότητάς τους. Το πρόγραμμα ειδίκευσης της ειδικότητας ακολουθεί τις εξελίξεις της Δια Βίου στην Ιατρική Εκπαίδευση και εναρμονίζεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Χώρες.

Με εκτίμηση,
Καθηγητής Κ. Αντωνιάδης

Συνημμένα: Ενημερωτικό για ΣΓΠΧ