Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΓΠΧ συγχαίρουν θερμά τον εκλεκτό συνάδελφο Χρήστο Περισανίδη, Αναπλ. Καθ. Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου της Βιέννης, για την εκλογή του στη θέση του Καθηγητή της Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.