Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι απεστάλη εξώδικος καταγγελία από την ΕΕΣΓΠΧ προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, με την οποία ζητείται η άμεση προώθηση σχετικής τροπολογίας για την επαναφορά του διττού χαρακτηρισμού της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ως και οδοντιατρικής ειδικότητας.

Σχετικό έγγραφο: Εξώδικος Καταγγελία ΕΕΣΓΠΧ προς τον ΥΥ