Αθήνα, 2-6-2017

Το ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ συνεδρίασε εκτάκτως την Παρασκευή, 2/6/2017, στην έδρα της εταιρείας (Μαιάνδρου 23 – Αθήνα) και αρχικά ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, μετά τις παραιτήσεις τεσσάρων μελών του και την είσοδο σε αυτό τριών επιλαχόντων μελών, σύμφωνα με το καταστατικό και τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών για την ανάδειξη ΔΣ, το Νοέμβριο του 2014.

Η νέα σύνθεση του ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ είναι η παρακάτω:

 • Πρόεδρος: Λάμπρος Ζουλούμης
 • Α΄ Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μυλωνάς
 • Β΄ Αντιπρόεδρος: Κων/νος Χούπης
 • Γενικός Γραμματέας: Κων/νος Παπαδημητρίου
 • Ειδικός Γραμματέας: Φώτιος Τζέρμπος
 • Γραμ. Επαγγελματικών Θεμάτων: Ελένη Παραρά
 • Ταμίας: Λάμπρος Γκουτζάνης
 • Σύμβουλος: Ιωάννης Ιατρού

Στη συνέχεια της συνεδρίασης, μεταξύ άλλων, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

 1. Με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των μελών και την ενίσχυση της διαφάνειας, μετά από κάθε συνεδρίαση του ΔΣ, θα αναρτάται -το συντομότερο- στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ανακοίνωση που θα αναφέρεται στις σημαντικότερες αποφάσεις που ελήφθησαν.
  Τα μέλη της εταιρείας καλούνται να εγγραφούν, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα μας (www.haomsjournal.org/haomsold). Με την εγγραφή τους θα έχουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να αναρτούν ερωτήσεις, σχόλια και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την ειδικότητά μας και την ΕΕΣΓΠΧ, στο forum των μελών, το οποίο ξαναφτιάχτηκε και επαναλειτουργεί.
 2. Με μέλημα και σκοπό, τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των μελών, την ενίσχυση της έκφρασης και εκπροσώπησης τους και λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλοτρόπως εκφρασθείσα σχετική άποψη πολλών συναδέλφων, έκανε δεκτή την πρόταση του προέδρου, να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της εταιρείας, που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το καταστατικό, να ασκούν το δικαίωμα αυτό στις Γενικές Συνελεύσεις και χωρίς τη φυσική τους παρουσία σε αυτές.
  Η μέθοδος της εξ αποστάσεως ψηφοφορίας μπορεί να είναι η ηλεκτρονική ψήφος, η επιστολική ψήφος και οποιαδήποτε άλλη μέθοδος θα εξασφαλίζει το αδιάβλητο καθώς και την απαίτηση του καταστατικού για μυστική ψηφοφορία.
  Η επιλογή της ή των μεθόδων αυτών θα γίνει μετά από διαβούλευση, το συντομότερο δυνατό, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της απόφασης αυτής, για πρώτη φορά, στην τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΕΣΓΠΧ, στα πλαίσια της ημερίδας της 25/11/2017, στη Θεσσαλονίκη, όπου θα λάβουν χώρα και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του επόμενου ΔΣ. Στο πνεύμα αυτής της νέας ανοικτής διαδικασίας επαναλαμβάνεται ότι όλες οι προτάσεις των μελών της Εταιρείας θα είνα ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτες.
  Για την προώθηση της δυνατότητας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αλλά και την πληρέστερη ενημέρωση των μελών, που δεν θα μπορέσουν αυτοπροσώπως να συμμετάσχουν, αποφασίστηκε επίσης η εφαρμογή της διαδικτυακής παρακολούθησης της Γενικής Συνέλευσης, με χρήση της τεχνολογίας, που εφαρμόζεται σε webinars και τηλεδιασκέψεις.
 3. Επιδιώκοντας τη συνέχεια στην άριστη εκπροσώπηση της Ελλάδας, αποφασίστηκε να παραμείνουν ως έχουν οι εκπρόσωποι της ΕΕΣΓΠΧ στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ενώσεις, τουλάχιστον ως τη λήξη της θητείας του παρόντος ΔΣ, τον ερχόμενο Νοέμβριο.
 4. Με την πρόθεση να τονιστεί ότι η ογκολογία στόματος, κεφαλής και τραχήλου είναι αναπόσπαστο κομμάτι του φάσματος και του ενδιαφέροντος της ειδικότητάς μας, η ΕΕΣΓΠΧ διοργανώνει, με τη συνεργασία του τμήματος Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, εκπαιδευτική ημερίδα στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης για την παγκόσμια ημέρα καρκίνου κεφαλής – τραχήλου (27 Ιουλίου – World Head and Neck Cancer Day).
  Η ημερίδα, που στοχεύει στην παροχή σωστής ενημέρωσης για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία κακοήθων νοσημάτων του στόματος και της περιοχής κεφαλής – τραχήλου, θα λάβει χώρα στις 5/7/2017, στο Ηράκλειο Κρήτης και διοργανώνεται από την εταιρεία μας για 3η συνεχόμενη χρονιά, μετά τη Θεσσαλονίκη το 2015 και την Αθήνα το 2016.
  Με την ευκαιρία αυτής της ενδιαφέρουσας εκδήλωσης, αποφασίστηκε συμβολικά η σύγκληση του επόμενου ΔΣ να γίνει την ίδια ημέρα (5/7/2017), στο Ηράκλειο, τα δε μέλη του θα μετακινηθούν για τη συνεδρία αυτή, αποκλειστικά με δικά τους έξοδα.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Λάμπρος Ζουλούμης
Καθηγητής ΣΓΠΧ ΑΠΘ
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου
ΣΓΠΧ