Αθήνα, 15.03.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 04/2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΕΣΥ

Την Πέμπτη 09.03.2017 έγινε συνάντηση αντιπροσωπειών της Ελληνικής Εταιρείας ΣΓΠ Χειρουργικής και της Επαγγελματικής Ένωσης ΣΓΠΧ Ελλάδος με τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ καθ. Κων/νο Μάρκου. Την ΕΕΣΓΠΧ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Λ. Ζουλούμης, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Α. Μυλωνάς και ο Γεν. Γραμματέας κ. Δ. Παπαδάκης. Την ΕΕΣΓΠΧΕ εκπροσώπησαν η Γεν. Γραμματέας κα Α. Σπανού και ο Ειδ. Γραμματέας κ. Ι. Παπαδιόχος.

Ο κ. Μυλωνάς ενημέρωσε εμπεριστατωμένα και τεκμη-ριωμένα τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ, σχετικά με το τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με την επονομαζόμενη “Χειρουργική Στόματος”, καταδεικνύοντας ότι στην πλειονότητα των χωρών της ΕΕ η “Χειρουργική Στόματος” εμπεριέχεται στην ιατρική ή ιατρική και οδοντιατρική ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, αποτελώντας βασικό και αναπόσπαστο τμήμα της. Σε κάποιες χώρες υπάρχει ο όρος “Οδοντοφατνιακή Χειρουργική” για να περιγράψει το ακριβές γνωστικό αντικείμενο μιας αμιγώς οδοντιατρικής χειρουργικής ειδικότητας, σε κάποιες άλλες δε χώρες δεν υφίσταται καθόλου. Επιπροσθέτως ο κ. Μυλωνάς παρέθεσε και τις τελευταίες αποφάσεις του Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED), σχετικά με το προφίλ του μελλοντικού οδοντιάτρου, την “ιατρικοποίηση” της Οδοντιατρικής, καθώς επίσης και την αρνητική θέση του Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων για την αναγκαιότητα ύπαρξης οδοντιατρικών ειδικοτήτων.

Ακολούθησε έντονη συζήτηση και αντιπαράθεση με τον κ. Μάρκου, στον οποίο τονίσθηκε με απόλυτα σαφή τρόπο από τον κ. Μυλωνά, ότι έχοντας εξαντλήσει το θέμα με αλλεπάλληλα υπομνήματα προς τον ίδιο τον κ. Μάρκου αλλά και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κάνοντας έκκληση στον κοινό νου και τη νομιμότητα, η ΕΕΣΓΠΧ δεν θα διστάσει, στην προσπάθειά της να διασφαλίσει τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα και με βάση το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο επαγγελματικά και επιστημονικά δικαιώματα των Ελλήνων ΣΓΠΧ, να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ένδικο μέσο έναντι οιουδήποτε, τόσο σε θεσμικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, που υπονομεύει και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, τη νομιμότητα και την αλήθεια.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΣΓΠΧ καθ. Λ. Ζουλούμης επέστησε εντόνως την προσοχή στο γεγονός της απαράδεκτης διασύνδεσης του επαναπροσδιορισμού της δικής μας ειδικότητας ως «Ιατρικής και Οδοντιατρικής¨ με το θέμα της πιθανής δημιουργίας μιας νέας οδοντιατρικής ειδικότητας και τόνισε την υποχρέωση της πολιτείας για την άμεση νομοθετική ρύθμιση του θέματος. Ο καθ. Μάρκου μας διαβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται μια τέτοια διασύνδεση των δύο θεμάτων.

Εν κατακλείδι, ουσιαστική και εμπεριστατωμένη απάντηση στα δικά μας αντικειμενικά επιχειρήματα ουδέποτε λάβαμε. Το κύριο επιχείρημα του καθ. Μάρκου περί της χρησιμότητας και αναγκαιότητας μιας νέας οδοντιατρικής ειδικότητας ήταν η προσωπική του πεποίθηση. Ο Πρόεδρος του ΚΕΣΥ δεν έδειξε να έχει τη διάθεση να συζητήσει περαιτέρω μια –κατά εκείνον- ειλημμένη απόφαση. Αφού κατηγορηθήκαμε επανειλημμένως για συντεχνιακό συνδικαλισμό, ο καθ. Μάρκου μας ανέφερε –ως τελικό επιχείρημα- ότι υπάρχει ομοφωνία στους κόλπους του ΚΕΣΥ για αυτό το θέμα.

Την επομένη όμως ημέρα, ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία του Α΄ Αντιπροέδρου της ΕΕΣΓΠΧ κ. Α. Μυλωνά με την Αντιπρόεδρο του ΚΕΣΥ Καθηγήτρια Μικροβιολογίας-Νευροανοσολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, κ. Χρυσούλα Νικολάου, η οποία αποδόμησε πλήρως τον οποιαδήποτε ισχυρισμό περί ομοφωνίας εντός του ΚΕΣΥ.

Η κ. Νικολάου πληροφόρησε τον κ. Μυλωνά ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετη με τους χειρισμούς και τις επιλογές του κ. Μάρκου για την δημιουργία νέας οδοντιατρικής χειρουργικής ειδικότητας με την προσωρινή επωνυμία “Χειρουργική Στόματος”, θεωρώντας ότι είναι παντελώς απαράδεκτο να ακρωτηριάζεται μία θεσμοθετημένη ιατρική ειδικότητα, η ΣΓΠΧ, η οποία βρίσκεται και στην μεταβατική φάση να επαναχαρακτηρισθεί και ως οδοντιατρική ειδικότητα, προκειμένου να δημιουργηθεί μία νέα αμφιβόλου σκοπιμότητας και προοπτικής οδοντιατρική χειρουργική ειδικότητα.
Περαιτέρω η Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ διαβεβαίωσε τον κύριο Μυλωνά, ότι βρίσκεται στο πλευρό της ΕΕΣΓΠΧ σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια που θα αποσκοπεί στην διασφάλιση των συνταγματικών και με βάση το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων των Ελλήνων ΣΓΠΧ, θεωρώντας ατυχείς και απολύτως εσφαλμένους τους χειρισμούς του κ. Μάρκου σχετικά με την δημιουργία νέας οδοντιατρικής χειρουργικής ειδικότητας.

Τέλος η Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ ζήτησε από τον κ. Μυλωνά να κοινοποιηθεί δημόσια η αντίθεσή της με τον κ. Μάρκου, έτσι ώστε αφ’ ενός μεν να μη δίνεται προς τα έξω η εντύπωση της ομοφωνίας του ΚΕΣΥ σχετικά με την δημιουργία νέας οδοντιατρικής χειρουργικής ειδικότητας, αφ’ ετέρου δε να μη καλλιεργούνται συναισθήματα άδικης μεταχείρισης στους Έλληνες ΣΓΠΧ, των οποίων τα αιτήματα η ίδια θεωρεί απολύτως δίκαια, λογικά και τεκμηριωμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκώς κρατούντα, και όχι απλά “συντεχνιακές ανησυχίες”, όπως ο κ. Μάρκου υποτιμητικά τα χαρακτήρισε στην συνάντησή μας.

Η θέση αυτή της κας Νικολάου, σχετικά με την πιθανή δημιουργία νέας οδοντιατρικής ειδικότητας, συμπίπτει πλήρως με τη θέση του Προέδρου του ΠΙΣ κου Μ. Βλασταράκου, όπως αυτή σαφώς διατυπώθηκε στην συνάντηση με την ΕΕΣΓΠΧΕ στις 16.01.2017. Κατόπιν τούτων, δύο από τα πέντε μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ είναι ήδη εντελώς αντίθετα στη δημιουργία μιας τέτοιας ειδικότητας.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Καθηγητής Λάμπρος Ζουλούμης Δημήτριος Παπαδάκης
Σχετικά αρχεία:

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ (PDF)