ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ UEMS OMFS SECTION & BOARD

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017, είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την ΕΕΣΓΠΧ στην ετήσια συνάντηση του European Board of Oral and Maxillofacial Surgery (EBOMFS) και του Oral and Maxillofacial Surgery Section, (OMFS Section) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιατρικών Ειδικοτήτων (European Union of Medical Specialties, UEMS), που έλαβε χώρα στο Hilton Grand Place στις Βρυξέλλες. Προς ενημέρωσή σας, μερικά από τα θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης έχουν ως κάτωθι:

EBOMFS MEETING
 1. Το Τμήμα Ωτορινολαρυγγολογίας της UEMS (UEMS ORL Section) έχει αιτηθεί την αλλαγή του ονόματος της Ειδικότητας από Ωτορινολαρυγγολογία σε Ωτορινολαρυγγολογία – Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου (Name change of ORL to ORL H&NS). Αυτό βρίσκει αντίθετο το δικό μας Ευρωπαϊκό Τμήμα της ΣΓΠΧ (UEMS OMFS Section), το οποίο με επιχειρήματα υποστηρίζει την άποψη ότι η περιοχή Κεφαλής και Τραχήλου αποτελεί περιοχή πολλών γνωστικών αντικειμένων και Ειδικοτήτων, γεγονός που δεν επιτρέπει την οικειοποίηση του όρου από την Ειδικότητα της ΩΡΛ.
 2. Για την υποστήριξη των θέσεων του UEMS OMFS Section, συντάχθηκε πρόταση, την οποία συνυπογράφουν και άλλες Ευρωπαϊκές Ιατρικές Ειδικότητες (Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική, Νευροχειρουργική κ.α.), που δραστηριοποιούνται επίσης στην περιοχή της Κεφαλής και του Τραχήλου, για την δημιουργία Πολυθεματικής Επιτροπής Συνεργασίας Ειδικοτήτων Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου (Multi-Disciplinary Joint Committee (MJC) Head and Neck Surgery). Η πρόταση έχει ήδη κατατεθεί στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητηθούν στο Συνέδριο της UEMS που θα λάβει χώρα στο Tel Aviv, στις 27-28 Απριλίου 2017, όπου είναι πιθανόν να κατατεθεί και η πρόταση των ΩΡΛ.
 3. Αποφασίσθηκε η ενημέρωση των εκπροσώπων των Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων, προκειμένου να υποστηρίξουν την πρόταση δημιουργίας Ευρωπαϊκής MJC Head and Neck Surgery στο Συνέδριο της UEMS στο Tel Aviv.
 4. Οι επόμενες εξετάσεις EBOMFS θα πραγματοποιηθούν στο Μόναχο, 16-17 Σεπτεμβρίου 2018, πριν το 24ο Συνέδριο της EACMFS. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος καλούνται να υποβάλλουν αίτηση πριν τις 31 Μαΐου 2018. Καλούνται επίσης να δηλώσουν συμμετοχή όσοι συνάδελφοι ΣΓΠΧ επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εξεταστές.
 5. Συζητήθηκε να διερευνηθεί περαιτέρω η σκοπιμότητα και η δυνατότητα συμμετοχής των Ειδικευομένων διαφορετικών επιπέδων, σε εξετάσεις MCQ, για το European Board σε εθελοντική και ετήσια βάση, καθώς επίσης η δυνατότητα χρηματοδότησης του εγχειρήματος από τις εθνικές εταιρείες ΣΓΠΧ. Οι πρώτες εξετάσεις σε δοκιμαστικό επίπεδο πραγματοποιήθηκαν το 2016.
 6. Καταγραφή των Ευρωπαϊκών Ειδικοτήτων, οι οποίες χρησιμοποιούν Ευρωπαϊκές εξετάσεις αντί για εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο και διερεύνηση του τρόπου που το επιτυγχάνουν.
 7. Συζητήθηκαν επίσης διάφορα θέματα για την βελτίωση της λειτουργίας και των υπηρεσιών του UEMS OMFS Section & Board, διενεργήθηκαν εκλογές, ζητήθηκε μεγαλύτερη συμμετοχή από τους εκπροσώπους των διαφόρων κρατών μελών στις διάφορες επιτροπές που αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση συγκεκριμένων εγχειρημάτων κ.ά.
OMFS SECTION MEETING

Μετά το EBOMFS ακολούθησε η συνάντηση των εκπροσώπων του OMFS Section. Ο κάθε εκπρόσωπος πήρε τον λόγο εκ περιτροπής και αναφέρθηκε στην κατάσταση της Ειδικότητας που επικρατεί στην στην χώρα του και στα προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν. Μερικά σημεία που αξίζουν ιδιαίτερης αναφοράς έχουν ως εξής:

 1. Οι Ιταλοί εκπρόσωποι ζήτησαν έγγραφη υποστήριξη από την Εκτελεστική Επιτροπή προκειμένου να προωθήσουν στην xώρα τους το αίτημα για Πτυχίο Οδοντιατρικής, καθότι επί του παρόντος είναι μόνο απόφοιτοι Ιατρικής.
 2. Η Γερμανία αιτείται έγγραφης υποστήριξης της άποψης ότι το Πτυχίο της Οδοντιατρικής μπορεί νόμιμα να αποκτάται κατά την διάρκεια της Ειδικότητας.
 3. Η Σουηδία αιτείται έγγραφης υποστήριξης της κίνησης προς δημιουργία Ειδικότητας διπλού πτυχίου, διότι προς το παρόν είναι καταχωρημένη στο Annex V στην κατηγορία Oral Surgery.
 4. Ο Ολλανδός εκπρόσωπος πρότεινε Fellowship πάνω στην Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου.
 5. Διαπιστώθηκε η ανάγκη και εκφράστηκε η επιθυμία για πιο στενή συνεργασία μεταξύ UEMS OMFS Section & Board και EACMFS.

Λάμπρος Γκουτζάνης
Εκπρόσωπος UEMS OMFS Section & Board