Δημοσιεύθηκε το 2ο τεύχος των “αρχείων” για το 2016, με τα εξής περιεχόμενα:

 • Editorial
 • Η αντιμετώπιση του κρανιογναθοπροσωπικού τραύματος κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-1941
  Αναστάσιος Ι. Μυλωνάς, Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου, Φώτιος Χ. Τζέρμπος, Ευαγγελία Χ. Παπαδοπούλου
 • Ιατρογενείς κακώσεις κάτω φατνιακού νεύρου κατά την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Παρουσίαση δύο περιπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
  Λάμπρος Γκουτζάνης, Αγγελική Καραμανώλη, Δήμητρα Μανιάτη, Βάγια Μπούτλα, Παναγιώτης Γκουτζάνης, Βασίλειος Πετσίνης
 • Παθολογικές εξεργασίες με κυανή απόχρωση στη φατνιακή ακρολοφία νεογνών. Βιβλιογραφική ανασκόπηση.
  Φώτιος Μπουντανιώτης, Νάντια Θεολόγη-Λυγιδάκη
 • Ο ρόλος του Cetuximab στον καρκίνο του Στόματος: Τρέχουσες απόψεις και μελλοντικές προοπτικές
  Δημήτριος Μασταγκάς, Ιωάννης Χατζηστεφάνου, Xαράλαμπος Ανδρεάδης, Βασίλειος Κόγιας, Κωνσταντίνος Βαχτσεβάνος, Κωνσταντίνος Αντωνιάδης
 • Επιλογές από την βιβλιογραφία
 • Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής
 • Ανακοινώσεις

Μπορείτε να κατεβάσετε το τεύχος εδώ