Αθήνα 14.11.2016
Αρ. Πρωτ. 24.16

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις σε επίπεδο ΚεΣΥ και Επιτροπής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Υγείας που αφορούν σε προτάσεις για την δρομολόγηση μιας νέας αμιγώς Οδοντιατρικής Χειρουργικής Ειδικότητας, με το προσωρινό όνομα Στοματική Χειρουργική, το ΔΣ στην συνεδρίασή του της 11/11/2016, αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Επειδή σύμφωνα με το καταστατικό χρειάζεται απαρτία, που δεν αναμένεται στις 10/12/2016, ημερομηνία της πρώτης σύγκλησης, Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ 17/12/2016, ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 πμ στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 17, ΑΘΗΝΑ (έδρα της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, η οποία μας διαθέτει τον χώρο δωρεάν) με θέμα ημερήσιας διάταξης:

“ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ”

Υπενθυμίζεται ότι στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας δικαιούνται να συμμετέχουν τα Τακτικά, Δόκιμα και Επίτιμα μέλη, αλλά δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις συνδρομής μέχρι και του προηγουμένου έτους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Καθηγητής Ι. Ιατρού Επικ. Καθηγητής Λ. Γκουτζάνης

Σχετικά:
Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης