ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΕΣΓΠΧ

“2η ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ 2016»

Η 2η συνάντηση θα γίνει την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 στο Αμφιθέατρο ΑΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στις 8 μμ. Το θέμα που θα συζητηθεί είναι:

«Όγκοι πλαγίου φαρυγγικού διαστήματος»

και θα το αναπτύξει ο Καθηγητής κ. Ι. Γιωτάκης, Διευθυντής Β ́ΩΡΛ Κλινικής, Νοσοκομείου «Αττικόν».

Το πρόγραμμα:
20.00 – 20.45: Ομιλία του κ. Γιωτάκη
20.45 – 21.15: Συζήτηση
21.15 – 22.00: Φαγητό και συζήτηση για επαγγελματικά θέματα

Προσβλέποντας στην παρουσία σας,

Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το ΔΣ,

O Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας O Ειδ. Γραμματέας
Καθηγητής Ι. Ιατρού Επικ. Καθηγητής Λ. Γκουτζάνης Αναπλ. Καθηγητής Φ. Τζέρμπος