Προς τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Ο.

Κο Α. Κατσίκη

Κοιν. Μέλη Δ.Σ., Ε.Ο.Ο.

Αθήνα 12 Φεβρουαρίου 2015

Αξιότιμε Πρόεδρε,

Στις 9 τρέχοντος μηνός περιήλθε στην αντίληψή μας κείμενο υπογεγραμμένο από ορισμένους συναδέλφους, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως «ειδικοί οδοντίατροι», με θέμα την Στοματική Χειρουργική. Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε σωρεία ανακριβειών που πρέπει να απαντηθούν από τους διδάσκοντες στις Οδοντιατρικές Σχολές της χώρας τα τελευταία σαράντα χρόνια.

Πράγματι δεν αμφιβάλλει κανείς ότι δημιουργήθηκε αναστάτωση στην Οδοντιατρική κοινότητα από την ψήφιση, εν μέσω καλοκαιριού, του Νόμου 4272, ΦΕΚ 145/11.07.2014 που αφορά την ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Σε καμία περίπτωση όμως δεν ήταν συνεχές αίτημα της Επιστημονικής μας Εταιρείας η υπαγωγή της ειδικότητας μόνο στην Ιατρική, αλλά η εναρμόνιση με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα της ειδικότητάς μας, η οποία από καταβολής της ήταν Οδοντιατρική και μετά λόγω του ευρύτατου φάσματός της έγινε και Ιατρική.

Το γεγονός ότι στον νέο Νόμο μας δίνεται η δυνατότητα να εγγραφούμε και στους δύο Συλλόγους, Οδοντιατρικό και Ιατρικό, κάτι το οποίο ισχύει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι λόγω της ιδιαίτερης φύσης της Ειδικότητας, της οποίας τα θεμέλια είναι μεν στην Οδοντιατρική αλλά το φάσμα της επεκτείνεται κατά πολύ στους κόλπους της Ιατρικής. Εξάλλου η δυνητική εγγραφή σε έναν από τους δύο συλλόγους δινόταν και από τον προηγούμενο Νόμο 3209, ΦΕΚ 304/24.12.2003. Με την ευκαιρία θα πρέπει να σημειωθεί ότι ελάχιστοι εκ των Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών μεταγράφτηκαν από τον Οδοντιατρικό στον Ιατρικό Σύλλογο.

Η μη θεσμοθέτηση της Χειρουργικής του Στόματος ως Ειδικότητας σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί νομικό κενό και μάλιστα «τεράστιο και αδιέξοδο». Η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών της Οδοντιατρικής στην Στοματική Χειρουργική συνεχίζεται ακατάπαυστα και μάλιστα σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο με ενεργό συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά δρώμενα των Σχολών (ενεργός συμμετοχή στις χειρουργικές επεμβάσεις) και στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας. Για το τελευταίο ο οποιοσδήποτε δύσπιστος αρκεί να κοιτάξει τα προγράμματα τοπικών Συνεδρίων, Συνεδρίων Επιστημονικών Εταιρειών καθώς και Πανελληνίων Οδοντιατρικών Συνεδρίων για να διαπιστώσει την πληθώρα εργασιών με αντικείμενο την Στοματική Χειρουργική, οι οποίες έχουν παρουσιασθεί από τους προπτυχιακούς φοιτητές μας υπό την καθοδήγηση μελών ΔΕΠ και μάλιστα Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών.

Το αντικείμενο της Στοματικής Χειρουργικής μέχρι σήμερα διδάσκεται στις Οδοντιατρικές Σχολές της χώρας στην συντριπτική πλειονότητα από εξειδικευμένους Στοματικούς και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς και όχι από «ειδικούς οδοντιάτρους», οι οποίοι συνεισφέρουν σε ένα μικρό τμήμα της εκπαίδευσης των προπτυχιακών φοιτητών, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται και από τα προγράμματα των μαθημάτων, που είναι διαθέσιμα σε όποιον επιθυμεί αρκεί να δει τους ιστοτόπους των δύο Σχολών. Σε ότι αφορά το φάσμα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής είναι τεράστιο και βέβαια περιλαμβάνει και χειρουργική ή μη εξαγωγή δοντιού, επεμβάσεις ακρορριζεκτομής, εκτομή οστικών ακίδων, σχάση ενδοστοματικού αποστήματος κ.α., οι οποίες είναι επεμβάσεις που πρέπει να μπορεί να κάνει ο γενικός Οδοντίατρος. Η φιλοσοφία μας για την εκπαίδευσή του είναι προς αυτή την κατεύθυνση και σε μεγάλο βαθμό ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί.

Τι θέλουν λοιπόν οι συνάδελφοι, ειδικοί οδοντίατροι, που απέστειλαν το κείμενο; Προφανώς να δημιουργήσουν μια ειδικότητα, η οποία ουσιαστικά θα στερήσει από τον γενικό Οδοντίατρο μεγάλο τμήμα της καθημερινής του Οδοντιατρικής πράξης. Είναι πράγματι αυτό που θέλουμε στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε;

Δεν τους νοιάζει βέβαια αν θεσμοθετώντας την Στοματική Χειρουργική ανοίγει αυτοδίκαια ο δρόμος και για την θεσμοθέτηση και άλλων ειδικοτήτων όπως Περιοδοντολογία, Παιδοδοντιατρική κ.α. που έχουν επιπλέον πολύ μεγαλύτερο αριθμό συναδέλφων με πλήρη εξειδίκευση και πολύ περισσότερα χρόνια παρουσίας στην Ελληνική Οδοντιατρική κοινότητα.

Για το θέμα των δύο Συλλόγων αναφερθήκαμε και παραπάνω. Απλά πρέπει να σημειώσουμε ότι πρόκειται περί δύο συναφών αν όχι ιδίων επαγγελμάτων και περί δύο συναφών αν όχι ιδίων Συλλόγων. Δεν πρόκειται δηλαδή για σύμπλευση του Οδοντιατρικού με τον Δικηγορικό Σύλλογο ή το Οικονομικό Επιμελητήριο. Σχετικά με τα τελείως ανεδαφικά επιχειρήματα ότι οι στοματο-χειρουργικές πράξεις θα απαγορευτεί να ασκούνται από τους Οδοντιάτρους μετά τον νέο Νόμο, απορούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν οι πράξεις αυτές εμπεριέχονται στο βασικό πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Οδοντιάτρου.

Όσον αφορά στις αναφερόμενες «αποφάσεις των Σχολών» αυτές ήταν σκέψεις ή αν θέλετε προτάσεις οι οποίες συζητήθηκαν το καλοκαίρι του 2014. Οι συνθήκες πλέον έχουν αλλάξει δραματικά. Υπάρχει σχεδόν ομόφωνη απόφαση (82 στα 85 παρόντα μέλη) της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών, με την οποία ζητείται να θεσμοθετηθεί ξανά η ειδικότητα ως ειδικότητα και της Οδοντιατρικής και της Ιατρικής. Προς την κατεύθυνση αυτή γίνονται συντονισμένες προσπάθειες και ελπίζουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα αν συστρατευθούν προς την κατεύθυνση αυτή και οι καθ’ ύλη αρμόδιοι φορείς όπως η ΕΟΟ και ο ΠΙΣ , να το πετύχουμε.

Όσο για την πρόταση των «ειδικών οδοντιάτρων» για την επιβολή επιλογής στους Στοματικούς και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς είτε να εγγράφονται στον Ιατρικό Σύλλογο και να ασκούν την Γναθοπροσωπική Χειρουργική είτε στον Οδοντιατρικό Σύλλογο αλλά να ασκούν την Στοματική Χειρουργική, την θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτη και σαφώς προσβλητική. Μας ζητούν με λίγα λόγια να παραιτηθούμε είτε έτσι είτε αλλιώς από το μισό φάσμα της ειδικότητάς μας. Τους καταλαβαίνουμε γιατί ούτε διπλά πτυχία υποχρεώθηκαν να έχουν ούτε συστηματικής και επίπονης πενταετούς εκπαίδευσης έτυχαν και βεβαίως ούτε στην βάσανο των κρίσεων έχουν δοκιμασθεί. Να σημειώσουμε επίσης ότι η αναγραφή ενός Ακαδημαϊκού τίτλου δεν βάζει αυτοδίκαια και την σφραγίδα του ειδικού .

Εν κατακλείδι θεωρούμε ότι δεν υπάρχει και ούτε δημιουργείται οποιοδήποτε κενό ούτε στην εκπαίδευση των φοιτητών των Οδοντιατρικών Σχολών ούτε κυρίως στην περίθαλψη του Ελληνικού λαού και επομένως δεν υπάρχει ανάγκη για την θέσπιση μιας νέας ειδικότητας που τόσο νομικά όσο και πρακτικά καλύπτεται ήδη.

Αντιθέτως η προτεινόμενη από τους «ειδικούς οδοντιάτρους» από-ιατρικοποίηση της Οδοντιατρικής μέσω της απεμπόλησης της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής μόνο τα ίδια συμφέροντά τους εξυπηρετεί, βάζει σε κίνδυνο την υγεία του Ελληνικού λαού, απομακρύνει την Οδοντιατρική κοινότητα από τα Νοσοκομεία και υποβαθμίζει σαφέστατα το επίπεδο σπουδών των Οδοντιατρικών Σχολών.

Επιπρόσθετα θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε όλη την Οδοντιατρική κοινότητα, Ακαδημαϊκή, Συνδικαλιστική, αλλά και τον κάθε ένα συνάδελφο Οδοντίατρο ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε την Οδοντιατρική οικογένεια χωρίς χειρουργική ειδικότητα και επαφή με την μεγάλη Ιατρική Κοινότητα και ιδιαίτερα όταν διακυβεύεται η ποιότητα της περίθαλψης του Ελληνικού πληθυσμού. Αν παρόλα αυτά χρειαστεί, είμαστε εδώ και με βούληση αλλά και με γνώση για την δημιουργία μιας ειδικότητας Ευρωπαϊκών προδιαγραφών αντάξια του υψηλού επιπέδου της Οδοντιατρικής που έχουμε καταφέρει να έχουμε στην χώρα μας.

Κωνσταντίνος Αντωνιάδης

Οδοντίατρος, Ιατρός

Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Μέλος Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Ιωάννης Ιατρού

Οδοντίατρος, Ιατρός

Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μέλος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής

Εκπρόσωπος ΕΟΟ

Νικόλαος Παπαδογεωργάκης

Οδοντίατρος, Ιατρός

Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μέλος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής

Στυλιανός Δαλαμπίρας

Οδοντίατρος, Ιατρός

Αναπλ. Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Μέλος Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Λάμπρος Ζουλούμης

Οδοντίατρος, Ιατρός

Αναπλ Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Μέλος Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Εκπρόσωπος ΕΟΟ

Σπύρος Τσόδουλος

Οδοντίατρος, Ιατρός

Αναπλ. Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Μέλος Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Βαχτσεβάνος

Οδοντίατρος, Ιατρός

Επίκ. Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Μέλος Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Γρηγόρης Βενέτης

Οδοντίατρος, Ιατρός

Επίκ. Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Μέλος Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Λάμπρος Γκουτζάνης

Οδοντίατρος, Ιατρός

Επίκ. Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μέλος Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς

Νάντια Θεολόγη -Λυγιδάκη

Οδοντίατρος

Επίκ. Καθηγήτρια Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μέλος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής

Βασίλης Πετσίνης

Οδοντίατρος, Ιατρός

Επίκ. Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μέλος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής

Φώτης Τζέρμπος

Οδοντίατρος, Ιατρός

Επίκ. Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μέλος Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς

Εκπρόσωπος ΕΟΟ

Γιάννης Τηλαβερίδης

Οδοντίατρος, Ιατρός

Επίκ. Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Μέλος Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Πάνος Χριστόπουλος

Οδοντίατρος

Επίκ. Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μέλος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής

Συνημμένα:
Επιστολή “Ειδικών” Οδοντιάτρων
Επιστολή Καθηγητών Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής