Αθήνα, 15.10.2014
Αρ. Πρωτ 19.14

Aγαπητή/έ Συνάδελφε,

Σύμφωνα με το άρθρο 8 και το άρθρο 10 του καταστατικού της ΕΕΣΓΠΧ καλείστε σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας, το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, στις 8μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου «Δαΐς», στο Μαρούσι Αττικής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με σκοπό να μην υπάρξει θέμα απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μεν για τις 22 Νοεμβρίου 2014, αλλά θα πραγματοποιηθεί οριστικά το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, στα πλαίσια του 28ου Συνεδρίου, οπότε και θα πρέπει να παρευρεθείτε οπωσδήποτε.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανακήρυξη επίτιμων μελών της ΕΕΣΓΠΧ
  2. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Οικονομικός απολογισμός της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  4. Ρυθμίσεις για την ειδικότητα της ΣΓΠΧ
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής

Οι επιθυμούντες από τα τακτικά μέλη να υποβάλουν υποψηφιότητα εκλογής για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, παρακαλούνται να το δηλώσουν μέχρι και το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014 με e-mail, στο [email protected], ενώ εκτός από τη γραπτή δήλωση υποψηφιότητας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν και τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα (τηλ. 6977426342), ώστε να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα (παράλειψη, μη παραλαβή της δήλωσης, κλπ). Κατά το άρθρο 5 του καταστατικού στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν όλα τα μέλη της Εταιρείας, όμως δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα εκλογής τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη, αρκεί να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις συνδρομής μέχρι και του προηγουμένου έτους.

Οι εξαιρετικά σοβαρές εξελίξεις στην ειδικότητά μας καθιστούν απαραίτητη τη συμμετοχή όλων, προκειμένου να υπάρξει λεπτομερής ενημέρωση των μελών και να ληφθούν αποφάσεις ζωτικής σημασίας για καθεμιά και καθέναν από μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

O Πρόεδρος O Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ράλλης Γρηγόρης Βενέτης