ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Σήμερα, 5.7.2014, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των μελών της ΕΕΣΓΠΧ, που έγινε στο Αμφιθέατρο της Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ, με μόνο θέμα «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ», αποφασίστηκαν τα εξής:

  1. Απορρίφθηκε η παραίτηση ΟΛΩΝ των μελών του ΔΣ, η οποία υποβλήθηκε στο σώμα.
  2. Αναγνωρίστηκε η σημασία της αυτόματης εναρμόνισης, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα. Δεν γίνεται όμως δεκτή ως αναγκαστική η σύνδεσή της με τον καθορισμό της ειδικότητας ως αμιγώς Ιατρικής, διότι δημιουργούνται πολλαπλά προβλήματα. ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ προηγούμενες αποφάσεις για καθορισμό της ειδικότητας ως μικτής (Ιατρικής ΚΑΙ Οδοντιατρικής).
  3. Αποφασίστηκε ΠΡΟΣΦΥΓΗ, με ενέργειες του Δ.Σ. και νομική συνδρομή από έγκριτο νομικό, με σκοπό την τροποποίηση του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου -αμέσως μετά την ευρωπαϊκή εναρμόνιση της ειδικότητας- ώστε να επανακαθοριστεί η ειδικότητα ως Ιατρική και Οδοντιατρική.
  4. ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ, προς την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι τα παρόντα στη ΓΣ μέλη της ΕΕΣΓΠΧ δεν προτίθενται να εγκαταλείψουν τον Οδοντιατρικό χώρο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, είτε με αποχώρησή τους από τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους, ή με μετακίνηση των Ακαδημαϊκών μονάδων ή/και διδασκόντων από τις Οδοντιατρικές Σχολές.

Τέλος η έκτακτη Γ.Σ. της ΕΕΣΓΠΧ απευθύνει

5. ΕΚΚΛΗΣΗ προς την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και ΣΥΣΤΑΣΗ προς κάθε άλλον ενδιαφερόμενο, να αποφευχθεί ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΗΣΗ προς την κατεύθυνση δημιουργίας ομοειδούς εξειδίκευσης βραχείας διάρκειας, όσο εκκρεμεί η προσφυγή της ΕΕΣΓΠΧ για τροποποίηση του νόμου, διότι αυτό θα περιπλέξει περισσότερο την ήδη δημιουργηθείσα σύγχυση και αστάθεια στο χώρο.

O Πρόεδρος O Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ράλλης Γρηγόρης Βενέτης