Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από 11 χρόνια αγώνων, έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή σχέδιο νόμου (σν) που ρυθμίζει το χρονίζον πρόβλημα τις ένταξής μας στις Ιατρικές Ειδικότητες, και με το οποίο οι ειδικοί ΣΓΠΧειρουργοί θα αναγνωρίζονται πλέον ισότιμα στις περισσότερες από τις χώρες της Ε.Ε.

Σε αυτό σημειώνονται αποκλίσεις από τις διατυπώσεις που πάγια υποστήριζε η ΕΕΣΓΠΧ και είχε υιοθετήσει το ΚΕΣΥ, η σημαντικότερη των οποίων είναι η απαλοιφή της έκφρασης «Η ΣΓΠΧ είναι ειδικότητα της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής επιστήμης» και η αντικατάστασή της με την «Η ΣΓΠΧ καθορίζεται ως Ιατρική ειδικότητα που απαιτεί τη γνώση της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής επιστήμης».

Η αλλαγή αυτή, που έγινε από τη Δνση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπ. Υγείας, προκάλεσε αντιδράσεις στην Ε.Ο.Ο., και σκεπτικισμό στο ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ για την αναγκαιότητά της, αλλά κυρίως για τις επιπτώσεις της στην ανέκαθεν καλές σχέσεις μας με τον Οδοντιατρικό κόσμο γενικότερα.

Το ΔΣ έκρινε ότι δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της αποδοχής ή της απόρριψης αυτής της μεταβολής, γι’αυτό σας καλεί σε

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

την 5.7.2014 ώρα 9.00 π.μ, στο αμφιθέατρο Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ με θέμα:

«ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΓΠΧ».

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η ΓΣ θα επαναληφθεί την 5.7.2014 ώρα 11.00 π.μ στο ίδιο μέρος, οπότε καλείσθε να συμμετέχετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ.

Με τιμή,

O Πρόεδρος O Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ράλλης Γρηγόρης Βενέτης

Σχετικό έγγραφο.