Λάβαμε από την EACMFS την ακόλουθη ενημέρωση σχετικά με το John Lowry Congress Scholarship, του 22ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κρανιο-γναθο-προσωπικής Χειρουργικής:

Dear Dr Rallis

We would like to draw your attention to the John Lowry Congress Scholarship which will be available for the EACMFS Congress in Prague and would be most grateful if you would bring this to the attention of your colleagues.

These scholarships made on a competitive basis on the recommendation of the Endowment Committee are designed to support Trainee Members of EACMFS (and those who have successfully completed training as specialists within three years of the date of application) in their participation in the biennial Congress of the Association. Future Congresses will be held in Prague 23-26th September 2014 and London 13-16th September 2016.

The Scholarship award of 500 euros should be used for the registration fee and the remainder towards travel/accommodation. Candidates should have submitted an abstract for the presentation of a paper or poster in the main scientific programme and a copy of this and its acceptance is required with the application.

Applications should be made to the Secretary General on the standard application form available from the Secretariat and also on the EACMFS website at www.eurofaces.com.

The deadline for the applications will be on the 1st June preceding the Congress.

Each applicant should submit a curriculum vitae highlighting career aspirations and contributions already made to the specialty together with the aims, objectives and the gains anticipated from participation in the Congress. The award will be presented officially at a high profile event in the main auditorium during the biennial EACMFS Congress and successful candidates will be expected to attend this.

Kind regards

EACMFS Secretariat