Μετά από τη σχετική αίτηση και την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας, ο συνάδελφος κ. Ευάγγελος Καλφαρέτζος από τις 30.09.2013 είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Ευχόμαστε στον συνάδελφο καλή σταδιοδρομία.