Στις 23.7.2013 ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας της ΕΕΣΓΠΧ συναντήθηκαν στο Υπουργείο Υγείας με τον κ. Δαβουρλή Διευθυντή του γραφείου του Υπουργού Υγείας κ. Αδ. Γεωργιάδη και του παρέδωσαν φάκελο σχετικό με την απαιτούμενη νομοθετική τροποποίηση της ειδικότητας ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με τις οδηγίες της ΕΕ. Ο κ. Δαβουρλής αντιλαμβανόμενος το επείγον του θέματος μας διαβεβαίωσε ότι θα εξεταστεί γρήγορα και θα έχουμε σύντομα ενημέρωση σχετικά με την νομοθέτηση .

Παραθέτουμε το τελικό νομοθετικό κείμενο (που βρισκόταν έτοιμο σε νομοσχέδιο του προηγουμένου Υπ. Υγείας) και για το οποίο υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της ολομέλειας του ΚΕΣΥ, του ΔΣ του ΠΙΣ, του ΔΣ της ΕΟΟ και της νομικής υπηρεσίας του Υπ. Υγείας. Επίσης σε σύσκεψη υπό την Προεδρία του νέου Προέδρου του ΚΕΣΥ καθ. κ. Σκανδαλάκη και παρουσία του Προέδρου της ΕΟΟ κ. Κατσίκη (ο οποίος εκπροσωπούσε επίσημα και τον Πρόεδρο του ΠΙΣ), που έγινε στο ΚΕΣΥ στις 20.3.2013, με το κείμενο αυτό συμφώνησαν απολύτως και οι παρευρισκόμενοι κ.κ. Κ. Αλεξανδρίδης, Κ. Αντωνιάδης, Ε. Βαϊρακτάρης και Γ. Ράλλης.

Σχετικό έγγραφο.