Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 07.06.2013 αποφάσισε την ανάθεση στο συνάδελφο κ. Δημήτρη Παπαδάκη της Προεδρίας της Οργανωτικής Επιτροπής του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΕΣΓΠΧ που θα διοργανωθεί στην Αθήνα το 2014.