Μετά από τη σχετική αίτηση και την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας, ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Γκίνης από τις 07.06.2013 είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Ευχόμαστε στον συνάδελφο καλή σταδιοδρομία.