Φαίνεται ότι μια μακροχρόνια και δυσάρεστη διένεξη μεταξύ μελών της Εταιρείας μας οδεύει προς την οριστική της λύση, μετά και από την συναινετική δήλωση του Ομοτ. Καθ. και εξέχοντος μέλους της Εταιρείας μας κ. Χρ. Μάρτη, που θα βρείτε συνημμένη εδώ.

Η Εταιρεία εκφράζει την ευαρέσκειά της για την συναινετική και αίσια όπως προοιωνίζεται διευθέτηση του θέματος.