Αθήνα 25.4.2013
Αρ. Πρωτ.: 48/2013

Προς: Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο

Θέμα: Οριστική νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων της ειδικότητας μας και εναρμόνισή της με τα ισχύοντα στην Ε.Ε.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια της από 11.2.2013 επιστολής μας, θερμά παρακαλούμε για την άμεση νομοθετική ρύθμιση της ειδικότητάς μας, που θα επιφέρει την άμεση εναρμόνισή της με τα κρατούντα στις οδηγίες της Ε.Ε. Είναι χρέος μας προς τους νέους συναδέλφους, που σήμερα και υπό τις γνωστές συνθήκες της οικονομικής κρίσης δεν μπορούν να έχουν αυτόματη αναγνώριση της ειδικότητάς τους στις χώρες μέλη της Ε.Ε. παρ’ ότι πληρούν όλα τα εχέγγυα προς τούτο.

Σήμερα το θέμα αυτό βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή, αφού εδώ και καιρό εκκρεμεί η ψήφιση νομοσχεδίου του Υπουργείου σας, στο οποίο περιλαμβάνεται άρθρο που ρυθμίζει το ζήτημα και η τελική διατύπωση του οποίου έχει τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΣΥ, της Νομικής Υπηρεσίας του ΥΥΚΑ, της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας, του ΠΙΣ της ΕΟΟ και όλων των μελών της Εταιρείας μας.

Πιστεύοντας ότι θα ανταποκριθείτε στην έκκλησή μας αυτή, θερμά Σας παρακαλούμε για άλλη μία φορά να προωθήσετε προς ψήφιση το σχετικό νομοσχέδιο ή άλλως να συμπεριληφθεί το θέμα μας σε σχετική τροπολογία.

Με τιμή,

O Πρόεδρος O Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ράλλης Παναγιώτης Κανάκης

Σχετικό έγγραφο.