Κατόπιν απόφασης του ΔΣ, η Εταιρεία μας ανέλαβε πρωτοβουλία συνάντησης των υπευθύνων, ώστε η εισαγωγή στη δεύτερη σχολή να γίνεται με το σύστημα των κατατακτηρίων εξετάσεων και όχι με το βαθμό πτυχίου (σύστημα που αδικούσε αρκετούς από τους υποψήφιους ειδικευόμενους μας).

Ως γνωστόν σύμφωνα με την Yπ. Aπόφαση αριθ. Φ2/ 121871/ Β3, ΦΕΚ 1517, τεύχος Β΄, 3.11.2005, “Οι κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής”.

Για το σκοπό αυτό στις 25.4.2012 έγινε συνάντηση του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ καθ. κ. Δημόπουλου, της Προέδρου της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ καθ. κας Καραγιάννη, του Διευθυντού της Πανεπιστημιακής Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και Αντιπροέδρου της Εταιρείας καθ. κ. Αλεξανδρίδη και του Προέδρου της Εταιρείας κ. Ράλλη στο γραφείο του πρώτου.

Μετά την παρέμβαση της Εταιρείας μας αποφασίστηκε η εισαγωγή στη δεύτερη σχολή να γίνεται πλέον κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων και στις δύο σχολές του ΕΚΠΑ.

Θα ακολουθήσει ανάλογη συνάντηση στο ΑΠΘ για την οποία θα σας ενημερώσουμε.

Ο Πρόεδρος

Γ. Ράλλης